معرفی بازیکنان برتر هر ماه

بازیکنان برتر بهمن ماه۹۸ شعبه میثاق رده سنی نونهالان

 

دانیال کاظمی بهترین بازیکن دی ماه۹۸ رده سنی نوجوانان

امیرحسین فلاحتی بازیکن برتر  رده سنی جوانان دی ماه ۱۳۹۸

بازیکنان برتر دی ماه۹۸ شعبه میثاق رده سنی نونهالان

بازیکنان برتر دی ماه98

بازیکنان برتر دی ماه۹۸ شعبه پیروزی رده سنی نونهالان

 

چالش انتخاب بهترین بازیکن سال۹۸