تماس با ما

 آکادمی فوتبال آتورینا مشهد
آدرس :
*مشهد-بلوار آیت الله رفسنجانی، رفسنجانی ۵ بین آزاده ۱۸و۲۰ پلاک ۳۴